Tilbagebetaling – Sådan beregnes tilbagebetalingsprocenten

Hvordan beregnes tilbagebetalingsprocenten egentlig? Og hvordan kan jeg hurtigt regne det ud.

Beregn tilbagebetalingen på dine spil

Beregn hurtigt tilbagebetalingsprocenten på en række odds. Benyt værktøjet her til at indtaste dine odds og få lynhurtigt svaret på tilbagebetalingsprocenten.


BEREGN TILBAGEBETALINGSPROCENT
Beregn den teoretiske tilbagebetalingsprocent for mellem 2 og 10 udfald.
Antal udfald

Bemærk, at tilbagebetalingsprocenten kun er retvisende såfremt de indtastede odds dækker alle mulige udfald.

Sådan beregnes den teoretiske tilbagebetalingsprocent

Når en bookmaker tilbyder odds på udfald af en kamp, så indeholder disse odds en teoretisk margin til bookmakeren. Denne margin kan gå fra næsten intet til at være højere end, hvad der tilbyder hos Danske Spil i lotteriafdelingen.

Fra spillerens vinkel refereres der ofte til tilbagebetalingsprocenten eller den teoretiske tilbagebetalingsprocent. Det vil sige den procentdel af indsatsen, som man med et sypigetips ville forvente at vinde tilbage over tid. Den teoretiske tilbagebetalingsprocent kan beregnes, når man kender odds på alle udfald. Med odds, som vi kender det i Danmark, skal vi først omregne til den indlejrede sandsynlighed, hvilket gøres ved at dividere [ 1 / odds ]. Således vil den indlejrede sandsynlighed til odds 2,00 være 0,5 = 50%. Læg alle disse sandsynligheder sammen og tag 1 og dividere med resultatet. Så har du den teoretiske tilbagebetalingsprocent.

  1. Opløft hvert odds i -1. [ 1 / odds ]
  2. Læg sandsynlighederne sammen
  3. Opløft den summerede sandsynlighed i minus første.

Samlet kan det skrives således

1 / ( 1/odds1 + 1/odds2 … 1/ oddsn ) = teoretisk tilbagebetalingsprocent.

Denne simple metode til at beregne den korrekte tilbagebetalingsprocent i spil kan benyttes, hvis der er odds for alle udfald. Dette er eksempelvis gældende for 1×2, alle asiatiske handicap med halve handicap -0,5, -1,5, +1,5 mv. Ligeledes gælder det ved spil på over/under antal mål at metoden kan benyttes ved halve handicaps. Der er mange flere spiltyper, men lad os i stedet tale lidt om, hvor du kun kan bruge den approksimativt.

Beregn korrekt tilbagebetalingsprocent ved særlige spiltyper

Ved særlige spiltyper, som eksempelvis asiatisk 0 handicap (også kendt som Draw No Bet, DNB), så er det faktisk ikke nok at kende odds for at kunne beregne den korrekte tilbagebetalingsprocent. Her er du også nødt til at kende sandsynligheden for uafgjort. Dette kan illustreres med følgende eksempel:

Lad os antage at FCK skal møde Brøndby. Det foregår på neutral bane og bookmakeren, som kunne være Bet365 eller Danske Spil tilbyder derfor et ligeligt odds på de to hold. Da bookmakeren ønsker at holde en tilbagebetalingsprocent på 92,5%, så tilbydes odds 1,85 på begge hold i Draw No Bet (Asian 0:0). Med formlen fra afsnittet før kan vi hurtigt regne os frem til at dette umiddelbart giver 1 / (1 / 1,85 + 1 / 1,85) = 0,925 = 92,5%. Men dette er kun “mindstetilbagebetalingen”.

Las os antage at Bet365 vurderede at sandsynlighed for FCK eller Brøndby sejr hver især var 40%, og af vurderingen var 20% for uafgjort. Så vil den forventede tilbagebetaling på 100 kroner i indsats være:

40 x 0 + 40 x 1,85 + 20 x 1 = 94 kroner. Dette giver således en teoretisk tilbagebetalingsprocent på 94%.

Lad os tage en anden kamp AC Milan mod Juventus, hvor eksempelvis Unibet vurderer 30% sandsynlighed for sejr til hhv AC Milan og Juventus, samt 40% sandsynlighed for uafgjort. Med en tilsvarende tilbagebetalingsprocent på 92,5%, så giver dette igen odds 1,85 på Draw No Bet på hvert hold. Denne gang beregnes den forventede tilbagebetaling på 100 kroner i indsats således:

30 x 0 + 30 x 1,85 + 40 x 1 = 95,5 kroner. Dette giver således en teoretisk tilbagebetalingsprocent på 95,5%.

På denne måde fungerer alle skæve asiatiske handicap med hele og kvarte handicap, det samme gør sig gældende for over/under spil med hele eller kvarte handicaps. Et hvert type spil, hvor du med en vis sandsynlighed for indsatsen eller dele heraf retur skal indregnes, når du beregner tilbagebetalingsprocenten.